Employer branding steeds belangrijker voor organisaties 

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor veel organisaties bijzonder lastig om de openstaande vacatures gevuld te krijgen. Een vervelende situatie, daar het de groei van bedrijven negatief beïnvloedt. Er zijn verschillende manieren waarop organisaties zichzelf proberen te onderscheiden van concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, het verhogen van de lonen en het bieden van bonussen aan collega’s die nieuwe medewerkers introduceren. Het kunnen onderdelen zijn van employer branding. Het is een marketingmethode die steeds vaker wordt toegepast. Wat verstaat men onder employer branding en hoe ga je hier als organisatie mee aan de slag? In dit artikel lees je er meer over.   

Werkgevers proberen te werken aan een eigen merk

Wanneer je employer brand letterlijk vertaalt betekent dit werkgeversmerk. Het is feitelijk precies het doel van employer branding: het opbouwen van een werkgeversmerk, dat jouw organisatie onderscheidt van de concurrentie. Hoe kun je jezelf positioneren als een zo aantrekkelijk mogelijke werkgever? Wat spreekt jonge talenten aan, wanneer zij een video van je organisatie bekijken of bijvoorbeeld de vacatureteksten doornemen? Door hierin zo uniek mogelijk te zijn, zal het aantal sollicitanten toenemen en daarmee het aantal openstaande vacatures dalen. 

Niet alleen naar buiten toe gericht

Bij de toepassing van employer branding is het belangrijk om jezelf niet uitsluitend te focussen op de aanwas van nieuwe talenten van buitenaf. Kijk ook naar mogelijkheden om employer branding in te zetten voor het behoud van bestaand personeel. Dit personeel kan immers ook nieuwe collega’s aanbrengen uit hun netwerk. Dat zullen zij uitsluitend doen, wanneer ze tevreden zijn over hetgeen de organisatie hen biedt. Employer branding omvat zodoende niet alleen jezelf presenteren als goede werkgever aan de buitenwereld, maar dat ook daadwerkelijk zijn voor je bestaande personeel. 

Aan de slag met het opbouwen van een employer brand

Er zijn verschillende voorbeelden te vinden van bedrijven die bijzonder geslaagd zijn in het ontwikkelen van een helder employer brand. Het beste voorbeeld daarvan is wellicht Tony Chocolonely. Dit bedrijf heeft niet alleen een heldere missie, die veel mensen aanspreekt door onder meer de thema’s inclusiviteit en diversiteit die hierin verwerkt zitten. Ook intern doen ze er alles aan om een goede werkgever te zijn. Om een voorbeeld aan te halen: de arbeidsovereenkomst van deze organisatie is geen langdradig document van tientallen kantjes, maar een stuk van slechts twee pagina’s. Een laagdrempelige eerste stap, die ook jij op een korte termijn kunt zetten!