Energie-efficiëntie steeds belangrijker bij ontwerp machinerie

In de afgelopen jaren is duurzaamheid een steeds bepalender thema geworden. Dat geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. Ondernemers zoeken voortdurend naar kansen om hun manier van werken te verduurzamen, om zo de ecologische voetafdruk van de eigen organisatie te verkleinen. Verduurzaming draagt niet alleen bij aan een verbetering van klimaat en milieu, maar kan daarnaast helpen de kosten te drukken. Iets wat een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten van de organisatie. Er zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden om in te zetten op duurzaamheid. Het verleggen van de focus op de energie-efficiëntie van componenten in het ontwerp van de gebruikte machinerie op de werkvloer is er een voorbeeld van. Een frequentieregelaar speelt een grote rol in deze energie-efficiënte werking van machines. 

Focus op terugdringen verbruikte energie systemen 

Een frequentieregelaar is een los apparaat, waarmee het mogelijk is om het toerental van een elektromotor te regelen. De afgelopen jaren is de vraag naar dit onderdeel toegenomen, onder meer door de elektrificatie waarop steeds vaker wordt ingezet door ondernemers. Met een frequentieregelaar is het mogelijk om de procesregeling van een elektromotor te verbeteren, de mechanische spanningen op aandrijvingen terug te dringen en bijvoorbeeld de algehele werking van de elektromotor te verbeteren. Zoals reeds aangehaald draagt een frequentieregelaar daarnaast bij aan het verminderen van het energieverbruik van de elektromotor. Of andersom op het efficiënter opwekken van het apparaat. Er zijn verschillende gerenommeerde partijen die deze frequentieregelaars op de markt hebben gebracht. Voorbeelden daarvan zijn onder meer Siemens, Schneider en ABB. 

Zelf op duurzame wijze energie opwekken

De term elektrificatie werd al even genoemd. Het houdt onder meer in dat organisaties hun machinerie op traditionele brandstoffen vervangen voor modellen met een elektromotor. Denk bijvoorbeeld aan logistieke bedrijven, die hun vrachtwagens op diesel steeds vaker inruilen voor modellen op elektriciteit. In grote magazijnen kiest men daarnaast vaker voor een elektrische heftruck. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het eigen personeel. Zij werken minder vaak in de schadelijke dampen van de modellen op diesel en benzine.

Om deze elektrificatie kracht bij te zetten is het niet alleen zaak te letten op de efficiëntie van zo’n elektromotor met een frequentieregelaar. Ondernemers kiezen bewust voor bijvoorbeeld het gebruik van een groot aantal zonnepanelen op het dak van hun bedrijfspand. Organisaties met veel vastgoed overwegen daarbij vaker om een compleet zonnepark aan te leggen. In het bijzonder wanneer zij niet voornemens zijn de grond op korte termijn te gebruiken voor andere doelen.